Vi fortsätter med våra goda och prisbelönta inläggningar i egen regi.

Växthusen är avyttrade men vi jobbar vidare med inläggningarna.

Vi kommer att finnas på marknader i höst.

Väl mött!

Sten & Birgitta